Disclaimer

Dit is de website van Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid), gevestigd in de gemeente Waalwijk. Deze site is met grote zorg samengesteld. Ondanks alles kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk als u schade lijdt als gevolg van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens zoals die op deze site worden weergegeven.

 • Leden voor 19 november 2021 of huurders met een Dakenstroomdak (2021): Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd, komen leden van Zonnecoöperatie Dakenstroom in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Het betreft een wettelijke regeling, als deze regeling verandert of de energiebelasting wordt aangepast dan heeft dit automatisch consequenties voor het voordeel.
 • Leden na 19 november 2021: Via Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, ook wel de postcoderoosregeling genoemd, krijgen leden van Zonnecoöperatie Dakenstroom voordeel. Het betreft een wettelijke regeling, als deze regeling verandert dan heeft dit automatisch consequenties voor het voordeel.

Het ledenvoordeel is een inschatting er kunnen geen rechten aan ontleend worden. U wordt lid onder het voorbehoud dat voldoende daken bouwkundig geschikt zijn en dat voldoende zonnepanelen kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Het bestuur van Zonnecoöperatie Dakenstroom houdt zich het recht voor om bij onvoldoende aangesloten zonnepanelen een wachtlijst te hanteren in afwachting van nieuwe projecten.

Copyright

Het is niet toegestaan om materiaal op deze website te kopiëren, reproduceren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A.

Privacyverklaring

Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A.
Postbus 134
5100 AC Dongen
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Zodat u 15 jaar lang het voordeel van de opgewekte zonne-energie kunt ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zonnecoöperatie Dakenstroom U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.