Verlaging energiebelasting

26 november 2021

Om de huidige hoge energieprijzen te compenseren heeft het kabinet besloten om de energiebelasting op elektriciteit met ingang van 2022 te verlagen. Het financiële voordeel van de zonnecoöperatie in de postcoderoos is gekoppeld aan de energiebelasting. Door deze maatregel krijgt u het voordeel wel, maar een kleiner deel zal van de zonnepanelen komen. De zonnecoöperatie is momenteel aan het nagaan wat het effect is. Of de belastingmaatregel na 2022 van kracht blijft is niet bekend. We houden u op de hoogte.