Nieuwe regeling

1 november 2021

Vanaf 1 april 2021 is de postcoderoos regeling van een fiscale- naar een subsidieregeling omgezet. Leden die zich vóór 19 november 2021 (en huurders met een Dakenstroomdak in 2021) hebben ingeschreven vallen onder de “oude” regeling. Dit werd ook wel de regeling verlaagd tarief genoemd. Volgens de oude regeling ontvangen leden van een zonnecoöperatie het voordeel van de opgewekte stroom via hun energieleverancier. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van hoe vaak de zon schijnt én van de hoogte van de energiebelasting.

Iedereen die later lid wordt, deelt mee in de nieuwe (subsidie) regeling. De wijze waarop er wordt uitbetaald is anders. Nieuwe leden ontvangen hun voordeel rechtstreeks van Zonnecoöperatie Dakenstroom. Het doorgeven van de energieleverancier is daarom voor de nieuwe leden niet meer nodig. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van hoe vaak de zon schijnt.

Voor alle leden blijft het voordeel 15 jaar geldig.